- Trình tự thực hiện: 

 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Chi cục Hải quan thông qua hệ thống KT559, quản lý rủi ro, số liệu XNK kiểm tra về thông tin nợ thuế, việc chấp hành tốt pháp luật thuế của doanh nghiệp để xác định doanh nghiệp có được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định hay không (việc kiểm tra, xác định doanh nghiệp được ân hạn thuế hoặc không được ân hạn thuế được xác định bằng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan để đính kèm hồ sơ đăng ký tờ khai hải quan).

+ Trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 - Luật Quản lý thuế thì được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại điểm c, d và đ khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế;

+ Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 - Luật Quản lý thuế thì không được ân hạn thuế mà phải nộp thuế ngay trước khi giải phóng hàng; hoặc không được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá nếu đang có nợ thuế cưỡng chế;

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Hồ sơ đăng ký tờ khai hải quan

+ Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan

   - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Ngay khi làm thủ tục hải quan

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

+    Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 của Tổng cục Hải quan  về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Tin liên quan

Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài
 Trình tự thực hiện:              - Đối với cá nhân, tổ chức: + Chậm nhất 45 ngày làm việc, kể từ ngày...
Chính sách thuế mới: Hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu
Những thay đổi trong chính sách thuế mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật về thuế đã...
Thủ tục nhập khẩu kim cương thô
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Thương nhân khi làm thủ tục nhập khẩu kim cương thô phải...
Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng là người chờ xuất cảnh mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội thành
Trình tự thực hiện:             +  Đối với cá nhân, tổ chức:             + Đối với cơ quan hành...
Cục HQQB thông báo: Tuyển dụng hợp đồng lái xe.
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 01 Hợp đồng Lái xe. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Nam...
CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA: CHÌA KHÒA THÀNH CÔNG CỦA CỤC HẢI QUAN QUẢNG BÌNH
Mục tiêu và hành động Để thực hiện đúng các cam kết quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy...
Về với Cha lo
Một vùng đất, một vùng trời thơ mộng. Chalo ơi! Sao khéo níu chân người! Thời gian trôi đã mấy năm rồi. Giờ trở...