Quản lý văn bản
 • id van ban
  2580
 • 1597/TCHQ-GSQL
 • 03/04/2012
 • Công văn sô 1597/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực