Quản lý văn bản
 • id van ban
  2748
 • 20/2016/NĐ-CP
 • 30/03/2016
 • Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Thủ tướng CP
 • Lĩnh vực chi tiết
  XLVP lĩnh vực HQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực