Quản lý văn bản
 • id van ban
  2770
 • 39/2017/NĐ-CP
 • 04/04/2017
 • Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Văn bản Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thủy hải sản
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực