Quản lý văn bản
 • id van ban
  2773
 • 1231/VPUBND-KTTH
 • 21/04/2017
 • Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ
 • UBND Tỉnh
 • UBND Tỉnh
 • Lĩnh vực văn bản
  VB UBND tỉnh
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực