Quản lý văn bản
 • id van ban
  2778
 • 15/2017/QĐ-TTg
 • 12/05/2017
 • Quyết định ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
 • Văn bản Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Thủ tướng CP
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực