Quản lý văn bản
 • id van ban
  2848
 • 17/2021/TT-BTC
 • 26/02/2021
 • Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại, phân tích để phân loại; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa XNK.
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khác liên quan thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực