Quản lý văn bản
 • id van ban
  2849
 • 07/2021/TT-BTC
 • 25/01/2021
 • Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu (sau đây gọi là chứng từ) trong Hiệp định EVFTA
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Xuất xứ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực