Quản lý văn bản
 • id van ban
  2850
 • 18/2021/NĐ-CP
 • 11/03/2021
 • Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Văn bản Chính phủ
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ, Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất, Khác liên quan thuế, TNTX, TXTN, Nhập SXXK
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực