Quản lý văn bản
 • id van ban
  2852
 • 52/2020/TT-BCT
 • 24/12/2020
 • Thông tư 52/2020/TT-BCT quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Thuế suất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực