Quản lý văn bản
 • id van ban
  2856
 • 100/2020/TT-BTC
 • 19/11/2020
 • Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế XK, thuế NK; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Xuất xứ, Thuế suất, Giá tính thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực