Tư vấn thủ tục hải quan
 • Mã số
 • Công ty TNHH XNK Thiên Bảo An
 • 5500570303
 • Số 151, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 9, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
 • Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu đưa về bảo quản tại kho doanh nghiệp
 • Công ty chúng tôi xin hỏi, trong trường hợp hàng hóa của Công ty đã được phê duyệt đưa hàng về bảo quản  , địa điểm bảo quản Công ty đăng ký chưa được cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra và xác nhận địa điểm kiểm tra đảm bảo quy định. Theo quy định thì cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra việc bảo quản hàng hóa của Công ty. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành và tờ khai đã được thông quan, hàng đã bán ra thị trường. Trường hợp này, Công ty có vi phạm quy định bảo quản hàng hóa không và Hải quan có tiếp tục kiểm tra việc bảo quản hàng hóa của Công ty nữa không?

 • 27-02-2020
 • Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi tại khoản 21 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) thì “Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển, bảo quản nguyên trạng hàng hóa đến khi có kết luận kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu và cơ quan hải quan quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng”.

  Như vậy, trường hợp tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành và tờ khai đã được thông quan, việc bán hàng ra thị trường của doanh nghiệp là đúng quy định. Trường hợp này, cơ quan hải quan không thực hiện kiểm tra hàng hóa đã được mang về bảo quản.

  Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 21 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC), trong trường hợp Địa điểm bảo quản đã đăng ký chưa được cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra địa điểm bảo quản để xác nhận địa điểm đó đảm bảo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.