Tư vấn thủ tục hải quan
 • Mã số
 • Công ty TNHH Nam Phong
 • 3101066115
 • Trung tâm cửa khẩu quốc tế ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
 • 0911367079
 • Xử phạt khai bổ sung trong thông quan
 • Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu mặt hàng trái cây từ Thái Lan, theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan, sau khi hải quan phân luồng nếu thực hiện khai bổ sung thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Thực tế khi doanh nghiệp thực hiện khai chính thức tờ khai hải quan thì hệ thống hải quan phân luồng ngay. Vậy nếu Công ty thực hiện khai bổ sung trong thông quan nhưng không ảnh hưởng đến số tiền thuế thì có bị xử phạt hay không?

 • 27-02-2020
 • Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

  “... 1. Các trường hợp khai bổ sung:

  ...a) Khai bổ sung trong thông quan:

  a.1) Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;

  a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;...”

  Như vậy, trước thời điểm cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng, nếu doanh nghiệp phát hiện có sai sót trong việc khai báo trên tờ khai hải quan thì doanh nghiệp được khai bổ sung và không bị xử lý vi phạm hành chính.

  Sau thời điểm cơ quan Hải quan thông báo kết quả phân luồng và trước khi thông quan, nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót trong việc khai báo trên tờ khai thì được khai bổ sung và bị xử lý vi phạm hành chính.

  Các hành vi vi phạm liên quan đến sai sót trong việc khai báo trên tờ khai hải quan được quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 45/2016/ NĐ-CP).

  Trường hợp Công ty khai bổ sung trong thông quan nhưng không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, đề nghị Công ty tham khảo các hành vi được quy định tại Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 45/2016/ NĐ-CP) để thực hiện.