Tư vấn thủ tục hải quan
 • Mã số
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn NEWHOPE Hà nội - Chi nhánh Hải phòng
 • 0101044677-001
 • Lô CN2.2A Khu CN Đình vũ, thuộc khu KT Đình Vũ, Cát Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
 • Loại hình tờ khai xuất khẩu hàng có nguồn gốc nhập khẩu
 • Công ty thường xuyên xuất khẩu mặt hàng là nguyên liệu để sản suất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài sang Lào (loại hình B13). Đây là mặt hàng có VAT là 0%, thuế xuất khẩu 0%, công ty không có nhu cầu hoàn thuế nhập khẩu (vì thuế nhập khẩu là 0%) tuy nhiên tờ khai xuất khẩu luôn bị phân vào luồng đỏ, làm kéo dài thời gian làm thủ tục của doanh nghiệp, tốn kém chi phí bốc xếp. Xin hỏi doanh nghiệp có thể khai báo tờ khai theo mã loại hình B11 – xuất kinh doanh được không?

 • 27-02-2020
 • Công ty đang khai báo tờ khai xuất khẩu hàng hóa theo loại hình B13 (Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu), đây là loại hình Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo của người nộp thuế để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế (theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

   Nếu không có nhu cầu hoàn thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp có thể sử dụng loại hình B11 (Xuất kinh doanh) thay cho loại hình B13 đang sử dụng. Khi xuất khẩu hàng hóa theo loại hình B11 thì hàng hóa xuất khẩu không thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu.

  Ngày 21/5/2019, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) có Công văn số 1478/GSQL-GQ1 trả lời nội dung tương tự như doanh nghiệp đã nêu, đề nghị doanh nghiệp tham khảo thêm để nắm rõ hơn.