Tư vấn thủ tục hải quan
 • Mã số
 • Công ty Cổ phần Bích Thị
 • 0900690980
 • 178, Nguyễn Văn Linh, P. Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, T. Hưng Yên
 • 03213862014
 • C/O sai lệch mã số HS
 • Công ty nhập khẩu trái cây tươi từ Thái Lan và bên đó có phát hành C/O form D. Trong thực tế phát sinh nhiều trường hợp do sai sót của tổ chức cấp C/O nên mã HS trên C/O sai lệch so với mã hàng hóa thực tế nhập khẩu dẫn đến việc phải gửi lại C/O cho đơn vị cấp C/O tại Thái Lan để chỉnh sửa, gây mất thời gian, ảnh hướng lớn đến tiến độ giao hàng cho đối tác. Đề nghị cơ quan hải quan cho ý kiến để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nếu C/O sai lệch mã số HS thì doanh nghiệp có được nộp để hưởng ưu đãi thuế suất hay không?

 • 18-03-2020
 • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì trong trường hợp có sự khác biệt mã số trên Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) với mã số trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, cơ quan Hải quan căn cứ mô tả hàng hóa trên C/O và mô tả hàng hóa trên Tờ khai hải quan nhập khẩu, hàng hóa thực tế nhập khẩu và các tiêu chí xuất xứ quy định để xác định thuộc trường hợp chấp nhận, từ chối hay phải xác minh C/O được kiểm tra.

  Do Công ty không cung cấp cụ thể thông tin lô hàng nên chúng tôi không đủ cơ sở để trả lời chính xác. Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 • 20-03-2020