Tư vấn thủ tục hải quan
 • Mã số
 • Công ty TNHH MTV DV và TM An Gia
 • 4900864296
 • Số 1D, Đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Read more: http://masocongty.vn/company/3385061/cong-ty-tnhh-mtv-dv-va-tm-an-gia.html#ixzz6ct87D2TY
 • 0834111293
 • Cách khai báo địa điểm tập kết hàng hóa đối với hàng xuất khẩu như thế nào?
 • Công ty chúng tôi thường xuyên làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng trái cây từ Thái Lan qua cửa khẩu Cha Lo. Tuy nhiên, gần đây một số đối tác phía Thái Lan có nhu cầu mua các sản phẩm nông sản của Việt Nam. Công ty chưa được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu. Hàng hóa của Công ty được tập kết tại kho của Công ty để chờ xếp hàng lên phương tiện xuất khẩu (kho tại Hà Nội), trong trường hợp này chúng tôi phải khai mã địa điểm lưu kho như thế nào?

 • 05-11-2020
 • Vướng mắc nêu trên của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có ý kiến trao đổi như sau:

  Tại mục 2.27 Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

  "Nhập mã địa điểm nơi lưu giữ/tập kết hàng hóa khi khai báo xuất khẩu, cụ thể như sau:

  1. Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan mã hóa (Tham khảo bảng mã “Địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn).

  Lưu ý:

  - Hàng hóa của Doanh nghiệp A nếu lưu giữ tại kho riêng của chính DN thì sử dụng mã kho của DN A. Nếu hàng hóa của DN A thuê kho của DN B hoặc ICD để lưu giữ thì sử dụng mã kho của DN B hoặc mã kho ICD để khai báo.

  - Nếu DN tự nguyện mang hàng đến địa điểm tập kết do Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai quản lý trước khi đăng ký tờ khai thì có thể sử dụng mã địa điểm của Chi cục (Ví dụ: đối với Chi cục Hải quan Biên Hòa là 47NBCNB).

  2. Trường hợp điạ điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chưa được Tổng cục Hải quan mã hóa: sử dụng mã dùng chung của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (ví dụ mã dùng chung của Chi cục Hải quan Biên Hòa là 47NBOZZ) để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô “Địa chỉ” tại chỉ tiêu “Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng”.”

  Như vậy, nếu Công ty chưa được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu thì Công ty sử dụng mã dùng chung của Chi cục HQCK Cha Lo là 31BBOZZ để khai báo tại mục 2.27 trên tờ khai, đồng thời, tại mục 2.59 - Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng (Vanning), Công ty phải ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô “Địa chỉ” tại chỉ tiêu “Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng.

  Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

 • 10-11-2020