- Trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Tại ga liên vận nội địa:

Trước khi tàu chuyên chở hàng hoá xuất khẩu rời ga liên vận nội địa, trưởng tàu hoặc người đại diện hợp pháp nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa những giấy tờ sau:

1) Bản xác báo thứ tự lập tàu: 01 bản chính;

2) Lược khai hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chính;

3) Vận tải đơn: 01 bản chính liên thứ 3;

4) Giấy giao tiếp hàng quá cảnh (nếu có hàng quá cảnh quốc tế): 01 bản chính.

Tại ga liên vận biên giới

Khi tàu chuyên chở hàng hoá xuất khẩu tới ga liên vận biên giới, trưởng tàu hoặc người đại diện hợp pháp nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới:

1) Các giấy tờ đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa niêm phong;

2) Tờ khai thành phần đoàn tàu, danh sách và tờ khai hành lý của tổ lái và những người làm việc trên tàu: 01 bản chính;

3) Bản kê khai hàng hoá xuất khẩu, kể cả hàng quá cảnh, giấy giao tiếp toa xe (nếu là tàu chuyên chở hàng hoá): 01 bản chính;

4) Danh sách hành khách và phiếu gửi hành lý không theo người của hành khách (nếu là tàu chuyên chở hành khách): 01 bản chính

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa có trách nhiệm:

1) Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ do trưởng tàu hoặc người đại diện hợp pháp nộp;

2) Niêm phong hải quan từng toa xe chứa hàng hoá xuất khẩu hoặc từng lô hàng xuất khẩu; trường hợp hàng hóa không thể niêm phong được như hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời… thì trưởng tàu chịu trách nhiệm đảm bảo nguyên trạng hàng hóa;

3) Lập biên bản bàn giao hàng hoá xuất khẩu cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới: 02 bản;

4) Đóng dấu nghiệp vụ lên những giấy tờ do trưởng tàu nộp;

5) Niêm phong hồ sơ hải quan gồm: biên bản bàn giao 01 bản; lược khai hàng hóa xuất khẩu: 01 bản sao; vận tải đơn: 01 bản chính, giao cho trưởng tàu hoặc người đại diện hợp pháp để nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới.

+ Nhiệm vụ của Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận biên giới:

1) Tiếp nhận, kiểm tra những giấy tờ do trưởng tàu hoặc người đại diện hợp pháp nộp;

2) Đối chiếu, kiểm tra thực tế về đầu máy, số lượng và số hiệu từng toa xe chứa hàng hoá, hành lý ký gửi;

3) Tổ chức giám sát việc xếp hàng hoá, hành lý đã làm thủ tục hải quan lên từng toa tàu;

4) Niêm phong hải quan từng toa tàu chứa hàng hoá, hành lý ký gửi hoặc từng lô hàng; trường hợp hàng hóa không thể niêm phong được như hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời… thì trưởng tàu chịu trách nhiệm đảm bảo nguyên trạng hàng hóa cho đến khi tàu xuất cảnh;

5) Tổ chức giám sát trong quá trình tàu đỗ tại ga;

6) Đóng dấu nghiệp vụ lên các giấy tờ do trưởng tàu hoặc người đại diện hợp pháp nộp;

7) Đóng dấu và trả lại các giấy tờ do Chi cục Hải quan cửa khẩu ga liên vận nội địa gửi đến.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tại ga liên vận nội địa:

1. Bản xác báo thứ tự lập tàu: 01 bản chính;

2. Lược khai hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chính;

3. Vận tải đơn: 01 bản chính liên thứ 3;

4. Giấy giao tiếp hàng quá cảnh (nếu có hàng quá cảnh quốc tế): 01 bản chính.

+ Tại ga liên vận biên giới

1. Tờ khai thành phần đoàn tàu, danh sách và tờ khai hành lý của tổ lái và những người làm việc trên tàu: 01 bản chính;

2. Bản kê khai hàng hoá xuất khẩu, kể cả hàng quá cảnh, giấy giao tiếp toa xe (nếu là tàu chuyên chở hàng hoá): 01 bản chính;

3. Danh sách hành khách và phiếu gửi hành lý không theo người của hành khách (nếu là tàu chuyên chở hành khách): 01 bản chính.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ

- Thời hạn giải quyết: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật

- Cơ quan thực hiện thủ  tục hành  chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Kết quả thực hiện: hoàn thành thủ tục xuất cảnh

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+Bản trích lược khai hàng hoá dỡ xuống từng ga liên vận nội địa

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

+     Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

 

mẫu: 22-BLK/ĐS/2009

                                                              BẢN TRÍCH LƯỢC KHAI HÀNG HOÁ DỠ XUỐNG TỪNG GA LIÊN VẬN NỘI ĐỊA

STT

 

 

Nhãn hiệu tầu nhập cảnh

Ngày tàu đến Việt Nam

Số Vận tải đơn

Số hiệu toa xe

Số niêm phong

Ngày khởi hành

Ga gửi hàng

Ga nhận hàng

 

Tên hàng

 

 

Luợng hàng

 

Đơn vị tính

 

Hải quan

Hãng vận tải

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Ngày ..... tháng ..... năm 20......

Ngày ..... tháng ..... năm 20......

Ngày ..... tháng ..... năm 20......

(3) Hải quan ga liên vận nội địa

(2) Hải quan ga liên vận biên giới

(1) Người lập bản trích

(ký tên, đóng dấu công chức)

(ký tên, đóng dấu công chức)

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Lọc theo tiêu chí Xóa
Tên/Số hiệu
Ngày ban hành Từ ngày   calendar
đến ngày calendar
Trích yếu văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Lĩnh vực chi tiết
Hiệu lực
Tên/Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại, phân tích để phân loại; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa XNK.
14/2021/TT-BTC 18/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh
07/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu (sau đây gọi là chứng từ) trong Hiệp định EVFTA
06/2021/TT-BTC 22/01/2021 Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 2019 đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
52/2020/TT-BCT 24/12/2020 Thông tư 52/2020/TT-BCT quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021
44/2020/TT-BCT 07/12/2020 Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 của Bộ Công thương Quy định v/v tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
43/2020/TT-BCT 04/12/2020 Thông tư số 43/2020/TT-BCT ngày 04/12/2020 của Bộ Công thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
31/2020/TT-BCT 30/11/2020 Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
100/2020/TT-BTC 19/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế XK, thuế NK; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu
 

Tin liên quan

Hải quan CK cảng Hòn Gai: Gần 100% DN tham gia triển khai chữ kí số
Tính đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai chữ kí số (bắt đầu từ 16-4), đã có gần 100% doanh nghiệp (22 doanh...
Bước tiến vượt bậc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm toàn Ngành đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử...
Thủ tục hải quan điện tử thu hồi giấy công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức: - Bước 1: Cung cấp thông tin - Bước 2: thực hiện các yêu cầu...
Hội thi “ Tuổi trẻ Quảng Bình với Nghị quyết Đại Hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017”
Ngày 25/6/2013, Đoàn cơ sở Cục HQQB đại diện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham gia Hội thi “Tuổi trẻ Quảng Bình với...
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày...
Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích của DN
Phóng viên báo Hải quan đã trao đổi với ông Trần Việt Hưng, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu...
Khảo sát Cơ chế một cửa quốc gia của Nhật Bản
Từ ngày 28-5 đến 3-6, Đoàn công tác của Việt Nam (gồm đại diện Tổng cục Hải quan và một số bộ, ngành liên quan)...