- Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức:

            Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan

            - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: 

            1. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

            a) Kiểm tra hồ sơ;

            b) Khảo sát thực tế kho, bãi;

            c) Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện thành lập địa điểm, báo cáo Tổng cục Hải quan.

            2. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố kèm hồ sơ thành lập địa điểm kiểm tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập địa điểm kiểm tra hoặc có văn bản trả lời nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập theo quy định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thu hồi Quyết định thành lập địa điểm kiểm tra đối với các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 61 Thông tư này.

            3. Đối với địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định công nhận trên cơ sở văn bản đề nghị của doanh nghiệp.   

 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính   

 - Thành phần, số lượng hồ sơ:

            - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            + Văn bản đề nghị thành lập: 01 bản chính;

            + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu và (hoặc) kinh doanh kho bãi: nộp 01 bản sao;

            + Luận chứng kinh tế, kỹ thuật xây dựng: nộp 01 bản sao;

            + Quy chế hoạt động: 01 bản chính.

            - Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày cấp Cục và 15 ngày cấp Tổng cục

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan

            + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở nội địa của TCHQ

- Lệ phí (nếu có):Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:

1. Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở nội địa bao gồm:

a) Địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa;

b) Địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu;

c) Địa điểm kiểm tra hàng hoá tại chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất.

2. Điều kiện thành lập

a) Địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa, được thành lập nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

a.1) Đối với địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa: doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

a.2) Ở địa bàn có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên, giao thông thuận tiện, phù hợp với việc vận chuyển hàng hoá bằng container; cách Chi cục Hải quan quản lý không quá 20 km;

a.3) Các điều kiện khác nêu tại điểm c, d khoản 1 Điều 58 Thông tư 79/2009/TT-BTC.

b) Đối với địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu: nằm trong khu kinh tế cửa khẩu.

c) Đối với địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất. Trong đó:

c.1) Chân công trình hoặc kho của công trình là nơi tập kết thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình.

c.2) Nơi sản xuất là nhà máy, xí nghiệp sản xuất của doanh nghiệp (áp dụng đối với mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu riêng về bảo quản, đóng gói, vệ sinh, công nghệ, an toàn).

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí phương tiện phục vụ việc kiểm tra tại chân công trình, nơi sản xuất.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

        + Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tin liên quan

Có 50 cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến nay, có tổng cộng 8 DN với gần 50 cửa hàng đã đăng ký thí điểm bán hàng...
Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu tạm nhập xăng dầu
- Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: 1. Đề nghị thương nhân giám định thực hiện giám định khối...
Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện quyết định số 133 của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 25/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì Hội...
Túi nylon NK đóng gói sản phẩm XK có phải đóng thuế môi trường?
Ngày 4-6, Cục Hải quan Long An có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc...
Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cơ quan hải quan: Bước 1: Lập kế hoạch kiểm tra: Kế hoạch kiểm tra được...
Tìm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Đồng Nai
Ngày 30-5, tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam, Cục Hải quan Đồng Nai, Tạp chí Viet Nam...
Rà soát tiến trình triển khai Dự án VNACCS
Sáng nay 18-6, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao Hải quan Nhật Bản về...