- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Chủ cũ kho ngoại quan có đơn xin chuyển đổi chủ kho ngoại quan;

+ Chủ mới kho ngoại quan làm thủ tục chuyển đổi chủ kho ngoại quan. Hồ sơ chuyển đổi theo quy định, trừ Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi nếu không có sự thay đổi so với thực trạng kho hiện hành;

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Hải quan tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đổi kho của chủ kho, báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan quyết định, không phải khảo sát lại thực tế kho, bãi nếu không có sự thay đổi so với thực trạng kho hiện hành.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin thành lập kho ngoại quan (mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh kho bãi: bản sao;

+ Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, hệ thống phòng chống cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan (khi cơ quan hải quan có nhu cầu);

+ Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi.

- Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày tại cấp Cục và 15 ngày tại cấp Tổng cục

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Mẫu: 21–ĐXTL/KNQ/2009: Đơn xin thành lập kho ngoại quan

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

+     Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.


 

 

Mẫu: 21–ĐXTL/KNQ/2009


TÊN DOANH NGHIỆP

--------------------

Số:      ……/…

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------------

…….., ngày   …  tháng … năm ….

 

                                          Kính gửi:

                                                              - Tổng cục Hải quan;

                                                              - Cục Hải quan tỉnh, TP....

ĐƠN XIN THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN

 

1. Doanh nghiệp xin thành lập kho ngoại quan :

-      Tên doanh nghiệp : ............................ Mã số thuế :...................................

-      Trụ sở chính tại : ...............................................

-      Số điện thoại : ............................. Số fax : ...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số :..... ngày...... tháng..... năm........;

Cơ quan cấp : ......................................................

Ngành nghề kinh doanh :..... ( chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến điều kiện thành lập kho ngoại quan) .

 

2. Xin thành lập kho ngoại quan tại : .................................................................

 

3. Khu vực kho ngoại quan có diện tích : ......... m2 .

Khu vực kho ngoại quan gồm :

Số lượng kho : ........................................... Tổng diện tích kho : ..........m2 .

-      Diện tích bãi : ........... m 2 .

-      Văn phòng làm việc của Hải quan kho : .............m 2 .

 

4. Hồ sơ kèm theo đơn :

-      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 01 bản sao (công chứng);

-      Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi : 01 bản sao (công chứng);

-      Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi : 01 bản chính ;

 

Cam đoan các nội dung trên là đúng. Cam kết chấp hành và thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt động kho ngoại quan.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tin liên quan

Cục HQQB Thông báo: Về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
Thực hiện quy chế về tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục...
Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cơ quan hải quan: Bước 1: Lập kế hoạch kiểm tra: Kế hoạch kiểm tra được...
Thông tư mới của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu...
Hải quan – Biên phòng cửa khẩu Cha Lo phối hợp bắt giữ 0,52 kg lá cần sa khô vận chuyển trái phép
Vào lúc 15h00’ ngày 12/3/2016 tại Trạm liên ngành cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo phối hợp...
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần một đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Chi Cục hải quan
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết...
Đề xuất mở thêm cửa khẩu thuộc cặp cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu
Trên cơ sở thống nhất ý kiến với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương…, Bộ...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 24 năm thành lập
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình (11/8/1993 – 11/8/2017), trên cơ...