Đánh giá kết quả đạt được của năm 2014; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 là nội dung của hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được tổ chức vào ngày 06/01/2015.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình; lãnh đạo một số cơ quan ban ngành địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Năm 2014, tuy nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong bối cảnh đó, với 03 nhóm giải pháp được xây dựng từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Nổi bật, cùng với toàn Ngành, triển khai thành công, thông suốt hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) tại 03/03 Chi cục HQCK; tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK, XNC, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nhờ những tiện ích mạng lại của Hệ thống. Ngoài ra, năm 2014, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa; công tác phòng chống buôn lậu tiếp tục được đảm bảo, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn - xã hội, nhất là đã triển khai được nhiều chuyên án đấu tranh về ma túy,...

Đồng chí Trần Tiến Dũng trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích  công tác năm 2013 và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích  triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS cho các tập thể của đơn vịĐồng chí Trần Tiến Dũng trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích công tác năm 2013 và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS cho các tập thể của đơn vị

Những kết quả của Cục Hải quan tỉnh Quảng năm 2014 đã đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao khi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2015, đồng chí Hoàng Văn Hiển, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã nhấn mạnh, năm 2015, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là triển khai hiệu quả Luật Hải quan năm 2014, kết nối cơ chế một cửa và ASEAN; phấn đấu thu NSNN đạt 390 tỷ đồng do Bộ Tài chính giao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh;...

Đồng chí Hoàng Văn Hiển - Cục trưởng, phát biểu tại hội nghịĐồng chí Hoàng Văn Hiển - Cục trưởng, phát biểu tại hội nghị

Cũng trong ngày 06/01/2015, Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được tổ chức với sự tham dự của đồng chí Trần Thị Thu Hòa, Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Bình; đại diện Thường trực thi đua Khối Kinh tế - Tài chính; các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc cùng hơn 80 công chức, người lao động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Giai đoạn 2010 -2015, với các phong trào thi đua tiêu biểu như: thi đua cải cách, hiện đại hóa Hải quan Quảng Bình; thu đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế XNK; xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, năm 2011, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì, Huân chương lao động hạng Ba cho Chi cục HQCK Cha Lo và cá nhân đồng chí Cục trưởng.

Tại hội nghị, 03 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiên tiến đã được tặng Giấy khen Cục trưởng và nêu gương trước toàn thể công chức, người lao động. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực sự là những tấm gương tiêu biểu, có tác dụng giáo dục, cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm tự hào, đề cao ý thức trách nhiệm; tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, tư tưởng của toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Hoàng Văn Hiển, Cục trưởng tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiếnĐồng chí Hoàng Văn Hiển, Cục trưởng tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến

Để tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua năm 2015 và giai đoạn 05 năm tiếp theo; đồng chí Nguyễn Vặn Hệ, đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phát động phong trào thi đua năm 2015. Theo đó, trước sự chứng kiến của đồng chí Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Bình và đại diện Thường trực Khối thi đua Kinh tế -Tài chính, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015, nhất là quyết tâm đạt các hình thức khen thưởng cao như Huân chương lao động Nhất, Huân chương lao động hạng Nhì.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc ký giao ước thi đua năm 2015Các đơn vị thuộc và trực thuộc ký giao ước thi đua năm 2015

Cũng tại Hội nghị, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tiếp tục triển khai tốt, nâng cao chất lượng các trong trào thi đua được đề ra như: tuyên truyền sâu rộng các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Hải quan và UBND tỉnh Quảng Bình; nâng cao vai trò của thủ trưởng đơn vị trong triển khai phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến; thực hiện hiệu quả Luật thi đua khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành,...để phấn đấu đạt những thành tích cao hơn nữa trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

Minh Hồng