Xác định cải cách hành chính trong lĩnh lực quản lý nhà nước về hải quan là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, năm 2017 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa,giảm thiểu chi phí tiền bạc và thời gian cho doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn đánh giá cao.

          Những kết quả tích cực của năm 2017

         Với nhiệm vụ gác cửa nền kinh tế đất nước, ngành Hải quan chịu sự tác động mạnh mẽ của bối cảnh toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại. Việc Việt Nam tham gia, ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là tham gia các FTA thế hệ mới với mức độ tự do hóa ngày càng sâu rộng, trong đó có việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015 đang tác động trực tiếp đến yêu cầu thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nói riêng.

          Năm qua, cùng với toàn ngành Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020,Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Theo đó, công tác cải cách hành chính của đơn vị đã đạt được những kết quả nổi bật.

Lễ ký kết quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2017Lễ ký kết quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2017

Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện tốt Luật Hải quan năm 2014, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin vệ tinh hỗ trợ; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, XNC qua địa bàn.

Theo số liệu đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2017 cho thấy thời gian thông quan hàng hóa tiếp tục được rút ngắn. Hiện nay tờ khai luồng xanh được hệ thống thông quan ngay, tờ khai luồng vàng thông quan trong vòng 5 phút (giảm 6 phút so với năm 2016), tờ khai luồng đỏ thông quan trong vòng 1h (giảm 1h so với năm 2016).

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017, có 260 doanh nghiệp với 24.529 tờ khai hải quan được thực hiện qua Hệ thống VNACCS/VCIS, đạt tỷ lệ 99,8%; kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh đạt 1.800 triệu USD.

Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia. Hệ thống thông tin được kết nối, truy cập, khai thác hiệu quả các thủ tục hành chính đã được các Bộ, ngành thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.Đến nay, 88,6% hồ sơ kiểm tra chuyên ngành được khai thác qua cổng thông tin một cửa quốc gia.

          Từ tháng 3/2017, dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn Cục ở cấp độ 3, 4 được đơn vị triển khai thực hiện thành công.Tính đến 31/12/2017, đã có 80 doanh nghiệp và 338 hồ sơ thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ phát sinh.

          Triển khai thực hiện Quyết định 43/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh qua Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không; Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không tại Cảng hàng không Đồng Hới từ ngày 20/11/2017, tạo thuận lợi cho các chuyến bay quốc tế đến và đi.

          Cũng trong tháng 12/2017, cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã triển khai thành công Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất.

          Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan cũng đã thực hiện cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử trên cổng thông tin hải quan nhằm phục vụ cho việc tra cứu thông tin tờ khai hải quan của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất nhập khẩu và các cơ quan quản lý Nhà nước khi cần thiết. Hoạt động này giúp giảm thiểu đáng kể giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm thủ tục cho phương tiện XNC tại Chi cục HQCK Cha LoLàm thủ tục cho phương tiện XNC tại Chi cục HQCK Cha Lo

Theo kết quả khảo sát ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn về tình hình thực hiện cam kết theo “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan, tất cả các ý kiến phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp đều đánh giá cao kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trong năm qua.

          Nhiệm vụ nặng nề năm 2018

          Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; quyết tâm thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, năm 2018 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bìnhcần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung rà soát, đánh giá, tập hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập, chồng chéo của hệ thống pháp luật hải quan và các quy trình, thủ tục hải quan đểkiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan đồng bộ với pháp luật khác có liên quan, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; thủ tục hải quan được cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. 

          Thứ hai, duy trì hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ phương pháp quản lý hải quan hiện đại; thực hiện hiệu quả Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Thứ ba, tiếp tục triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không và chuẩn bị sẵn sàng triển khai áp dụng Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển.

 Trong đó đảm bảo hệ thống thông tin được kết nối, truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia, khai thác hiệu quả các thủ tục hành chính đã được các Bộ, ngành thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia và với một số quốc gia trong ASEAN đã kết nối kỹ thuật thành công như Giấy phép kiểm tra chuyên ngành, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), các chứng từ điện tử khác. Triển khai Đề án kiểm tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành tại các cửa khẩu. Thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và mức độ 4. 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp về pháp luật, chính sách, thủ tục hải quan. Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc thực hiện các thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 24/7,…

          Cần sự chung tay của các ngành chức năng, cộng đồng doanh nghiệp

Có thể nói rằng, một trong những khó khăn lớn đối với ngành Hải quan trong công tác cải cách hành chính hiện nay đó là hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Những bất cập trong công tác kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành như việc chậm sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia chậm, số lượng thủ tục hành chính  liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện qua hệ thống một cửa quốc gia còn hạn chế;các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu (kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng,…) chưa áp dụng phương pháp quản lý rủi ro,... đã làm kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan.

Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của ngành Hải quan, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm của các Bộ, ngành chức năng trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, các Bộ, ngành cần tích cực rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh kết nối, tham gia đồng bộ Cơ chế một cửa quốc gia; áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành,… nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP và Chỉ thị số 27/CT-TTg nói chung và công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan nói riêng còn đòi hỏi sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp – đối tượng, chủ thể được phục vụ trong các dịch vụ công màcơ quan Hải quan cung cấp. Việc tương tác, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cơ quan Hải quan trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính.

          Có thể nói rằng, cùng với ngành Hải quan, Hải quan Quảng Bình đã và đang quyết tâm, nỗ lực cố gắng thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

                                                                   Lan Hương

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Tin liên quan

Cần hướng dẫn cụ thể về phí bản quyền
Thời gian qua, việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa NK có liên quan đến khoản phải cộng là tiền bản...
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức: -          Nộp Hồ sơ...
Tự ý phá bỏ niêm phong hải quan 3 container hàng đông lạnh
Theo tin từ Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1)- Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải...
Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh
- Thành phần hồ sơ: + Bản khai chung: 01 bản chính; + Bản lược hàng hoá (ký, đóng dấu trang đầu và trang cuối): 01...
Ban hành Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới
Ngày 08/02/2012, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký Thông tư số 15/2012/TT-BTC về việc ban hành mẫu Tờ...
Khen thưởng thành tích bắt giữ gần 6 tấn thịt tê tê
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa kí Quyết định số 1573/QĐ-TCHQ tặng thưởng Giấy khen cho Đội Kiểm soát...
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2019
Được sự đồng ý của Đảng ủy – Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, BTV Đoàn khối các cơ quan tỉnh, ngày 21/5/2017 Đoàn...