Triển khai Kế hoạch số 877/KH-HQQB, ngày 02/11/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 cho 15 thí sinh là các công chức đạt cấp độ 1 tại kỳ đánh giá năm 2019 và các công chức chưa tham gia thi trước đó.

Khai mạc kỳ thiKhai mạc kỳ thi

Cùng với toàn ngành, đào tạo nguồn nhân lực dựa trên vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng được Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chú trọng triển khai. Vì vậy, ngay sau kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019, dựa trên kết quả đạt được của công chức, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc sắp xếp, bố trí công chức phù hợp với yêu cầu năng lực của từng vị trí việc làm; đồng thời tạo điều kiện, tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cho các công chức chưa được dự thi đánh giá năng lực, các công chức có kết quả thi đạt cấp độ 1 nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hoàng Văn Hiển – BT Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu chỉ đạoĐ/c Hoàng Văn Hiển – BT Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo

 Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Hiển – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã nhấn mạnh: “Việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực thực sự cần thiết và có ý nghĩa thúc đẩy phong trào tự học tập nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ công chức. Đây là một trong những hoạt động hướng tới nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công chức chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nói riêng và ngành Hải quan nói chung trong thời gian tới”.

Thí sinh thực hiện bài thiThí sinh thực hiện bài thi

Sau lễ khai mạc, 15 thí sinh tham gia thi với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tự giác ôn tập và chấp hành nghiêm kỷ luật phòng thi; đã đạt được kết quả như sau: 14 công chức đạt cấp độ 03 (chiếm 93,3 %); 01 công chức đạt cấp độ 02 (chiếm 6,7 %); không có công chức đạt cấp độ 1 và cấp độ 0./.