altNăm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid 19 và tình hình mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, doanh nghiệp trong nước cũng như phía đối tác nước ngoài gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh, lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp lớn, tuyến đường 12A bị sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến việc thông thương hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ,Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hiện đại hóa, trong đó xem công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2017 đến nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã ký thỏa thuận hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp với 06 đối tác gồm Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình, Công ty TNHH Đức Toàn, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty TNHH Linfox Transport Quảng Bình, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam và Công ty TNHH TM Lê Dũng Linh. Trên cơ sở các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và 06 đối tác đã triển khai thực hiện tốt quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

* Về phía cơ quan Hải quan

Về công tác thông tin tuyên truyền: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình luôn duy trì và phát huy có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Hải quan trên cổng thông tin điện tử của Cụcvà tại các địa điểm làm thủ tục hải quan.Duy trì hòm thư điện tử, hòm thư góp ý, chuyên mục Đối tác Hải quan doanh nghiệp, đường dây nóng, các đầu mối hỗ trợ là Chi cục trưởng các Chi cục HQCKđể tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. Thông báo đến các doanh nghiệp việc Tổ chức các Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành do Trường Hải quan Việt Nam hoặc Tổng cục Hải quan tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp có cơ hội học hỏi, nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật.

Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệpHội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp

Về công tác hỗ trợ thực thi pháp luật: Duy trì hiệu quả các Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Dịch vụ công trực tuyến, các chương trình nộp thuế điện tử (e-payment) và các ứng dụng công nghệ thông tin khác.Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa các hoạt động nghiệp vụ để mang lại dịch vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm đơn vị đã tiếp nhận và giải đáp 203 lượt vướng mắc, trong đó: 03 lượt bằng văn bản, 120 lượt qua điện thoại, 80 lượt trực tiếp tại cơ quan hải quan. Gửi 04 lượt email với 09 văn bản qua địa chỉ email của các doanh nghiệp đối tác, đơn vị cũng đã đưa ra một số sáng kiến áp dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp XNK như: Áp dụng linh hoạt các phương án thay đổi lái xe, đổi container, đầu kéo phương tiện hoặc chuyển tải hàng hóa để kịp thời thông quan cho hàng hóa nhập khẩu trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; đề xuất và đã được Tổng cục Hải quan chấp thuận bổ sung 01 thủ tục “Phê duyệt đề nghị chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, đóng chung container” vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng chuyên mục mới “GÓP Ý –TRAO ĐỔI” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nhằm mở rộng tương tác giữa cơ quan hải quan và tổ chức, cá nhân, tạo thuận lợi trong việc tham gia ý kiến về dự thảo văn bản pháp luật, vướng mắc về áp dụng văn bản pháp luật, quy trình thủ tục hải quan...

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình cũng đã làm tốt công tác tham vấn: Đã tổ chức tham vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp 04 lượt/04 doanh nghiệp trong đó có 01 lượt với doanh nghiệp đối tác là Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam; Trao đổi qua điện thoại 06 lượt/06 doanh nghiệp trong đó có 02 lượt với doanh nghiệp đối tác là Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và Công ty TNHH Linfox Transport Quảng Bình. Qua các lượt trao đổi, đơn vị đã lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, từ đó cùng nhau đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn.

* Về phía Doanh nghiệp và Hội Doanh nghiệp

Năm 2020, hoạt động XNK của các doanh nghiệp đối tác chiếm tỷ trọng cao trong toàn Cục (trọng lượng chiếm 53%, kim ngạch chiếm 33,4%, số thu nộp ngân sách chiếm 27,5%), quá trình làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu, các doanh nghiệp đối tác đều chấp hành đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

Công ty TNHH Đức Toàn duy trì tốt hoạt động đại lý hải quan, khai thác và vận hành tốt các kho, bãi ngoại quan. Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh vàCông ty cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam đều có trọng lượng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng như số thu nộp ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng cao trong toàn Cục. Công ty TNHH thương mại Lê Dũng Linh duy trì hiệu quả hoạt động nhập khẩu mặt hàng trâu, bò sống dùng để làm thịt. Công ty TNHH Linfox Transport Quảng Bình tiếp tục phát triển mảng dịch vụ quá cảnh hàng hóa và bãi ngoại quan, tuy nhiên trong thời gian gần đây, do tình hình dịch bệnh Covid kéo dài, Công ty chưa tìm kiếm được đối tác phù hợp nên không phát sinh hoạt động tại bãi ngoại quan và thủ tục quá cảnh hàng hóa.

Đối với Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình: Luôn đồng hành, phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Năm 2020, các doanh nghiệp đối tác có trọng lượng, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao trong toàn Cục. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, các doanh nghiệp đối tác luôn phối hợp, hợp tác chặt chẽ với cơ quan Hải quan, phản ánh kịp thời với cơ quan Hải quan những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện pháp luật về hải quan.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục lựa chọn các doanh nghiệp là đối tác thường xuyên tích cực hợp tác và có nhiều đóng góp với cơ quan hải quan để biểu dương, khen thưởng và đề xuất ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp này nhằm nâng cao năng lực tuân thủ của các doanh nghiệp, giúp cho mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan hải quan với các doanh nghiệp ngày càng đạt nhiều kết quả cao hơn.\.

Tin liên quan

Thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu
- Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức, cá nhân:  Thủ tục hải quan khi nhập khẩu lô hàng nguyên vật liệu...
Kiểm tra sau thông quan đã ngăn chặn nhiều “lỗ hổng”
Năm 2012, công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò của mình...
Chi cục HQCK Cha Lo làm tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp tết Ất Mùi 2015
Cứ vào dịp tết Nguyên đán hàng năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá, các...
Khai khống 4,47 m³ gỗ sưa
Ngày 26-11-2012, Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 4-2012, trong quá trình làm thủ tục...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình làm việc với Đoàn Giám sát cải cách hành chính – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
Ngày 27/8/2010 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng...
Chương trình nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính Hải quan khóa 3
Tìm hiểu thực tế về lĩnh vực Cải cách hành chính – Hiện đại hóa Hải quan và quá trình triển khai hệ thống Thông...
Cục Hải quan Quảng Bình đạt giải Nhì toàn đoàn Hội thao Khối Kinh tế - Tài chính lần thứ 7 năm 2018
Hướng đến kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành...