altThực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật của ngành Hải quan, Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hải quan – Biên phòng Cà Roòng 6 tháng cuối năm 2020, nhằm cụ thể hóa biện pháp nghiệp vụ “vận động quần chúng”, đưa những kiến thức cơ bản về pháp luật vào trong học đường, trong hai ngày 4-5/11/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cà Roòng tổ chức các buổi học ngoại khóa để tuyên truyền pháp luật cho các điểm trường Tiểu học số 2 xã Thượng Trạch. Đối tượng tuyên truyền: học sinh, thầy cô giáo, trưởng bản, già làng, bí thư Chi bộ 3 bản 61, Tuộc, Troi.

Ngoài nội dung chính về pháp luật Hải quan - Biên phòng, đơn vị đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tiễn địa bàn như: thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội như cờ bạc, uống rượu, đánh nhau, trộm cắp...

Thông qua hoạt động này, đã giúp cho học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của pháp luật về Hải quan, Biên phòng, biên giới, cửa khẩu ngay từ nhỏ; đồng thời thông qua nhà trường và cán bộ bản làm đầu mối lâu dài tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, học sinh.

 Dưới đây là một số hình ảnh tuyên truyền:

Đồng chí Bùi Vĩnh Trường – Chi cục trưởng HQCK Cà Roòng tuyên truyền pháp luật Hải quanĐồng chí Bùi Vĩnh Trường – Chi cục trưởng HQCK Cà Roòng tuyên truyền pháp luật Hải quan

 Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Roòng tuyên truyền pháp luật Biên phòngCán bộ Đồn Biên phòng Cà Roòng tuyên truyền pháp luật Biên phòng 

Buổi tuyên truyền có sự tham gia của Bí thư, trưởng bản, thầy cô giáo và các em học sinhBuổi tuyên truyền có sự tham gia của Bí thư, trưởng bản, thầy cô giáo và các em học sinh