Ngày 9/4/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này,  Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình vinh dự có 01 cá nhân là đồng chí Hoàng Văn Hiển – bí thư Đảng ủy Cục được tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình tặng giấy khenĐảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen

5 năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Tổng cục Hải quan, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 133-KH/ĐU ngày 03/02/2017 về việc thực hiện Chỉ thị 05, xây dựng Chương trình hành động số 137-KH/ĐU ngày 22/02/2017 thực hiện Nghị quyết TW4- khóa XII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan, đưa nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy để chỉ đạo các Chi bộ phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, BCH các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện một cách cụ thể thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả và thực chất, gắn với thực tế yêu cầu nhiệm vụ, tình hình tại từng chi bộ, đơn vị cơ sở; đồng thời phân công cho các đảng ủy viên phụ trách, theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện tại các chi bộ, đoàn thể.

Về học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề, đối với các buổi học tập chuyên đề do cấp trên tổ chức như: “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, “50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch HCM”, Đảng bộ Cục Hải quan đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt cho 100% đảng viên, công chức, người lao động. Ngoài ra, Đảng ủy Cục Hải quan đã chỉ đạo các chi bộ tự tổ chức một số buổi sinh hoạt chuyên đề như: “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ theo tư tưởng HCM”, “Học tập và làm theo phong cách HCM về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên”, “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Nâng cao hiệu quả công tác kết nạp đảng viên mới”, “Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái”…

Về tổ chức thực hiện kế hoạch “làm theo” những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Theo yêu cầu của Đảng ủy Cục, 100% đảng viên đã xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, trong đó cam kết tập trung khắc phục các tồn tại, yếu kém của bản thân; giao cho các chi bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện. Tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể, nhất là người đứng đầu đã thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tấm gương cho các đảng viên, quần chúng noi theo. Đối với các đoàn thể chính trị- xã hội, Đảng ủy đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào “Đoàn viên công đoàn thi đua làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”, “Cựu chiến binh gương mẫu”. Trên cơ sở đó, các đoàn viên, hội viên đã có nhiều nội dung “làm theo” cụ thể, thiết thực như: tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng trụ sở xanh- sạch- đẹp, học tập nghiên cứu nâng cao trình độ, xung kích thực hiện việc mới, việc khó, phấn đấu vào Đảng CSVN, văn hóa công sở, tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc, nêu gương ...

Về đánh giá việc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với việc thực hiện nghiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Đảng ủy đã đưa nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan lần thứ IX, X, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII đã trở thành một nội dung chính trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, trong nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy; trở thành một tiêu chí để đánh giá, nhận xét, xếp loại, thi đua, hàng tháng, hàng năm đối với đảng viên, công chức, người lao động.

Đảng ủy đã chỉ đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, chính quyền, đoàn thể như: phong trào thi đua hàng năm (mỗi năm 2 đợt), phong trào thi đua nước rút, các phong trào: “Dân vận khéo”, “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, “Đoàn viên công đoàn Cục Hải quan thi đua làm theo lời Bác, giai đoạn 2016-2020”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cuộc vận động hiến máu tình nguyện, từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa...

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm như phòng chống buôn lậu, ma túy, tiếp xúc, giải quyết thủ tục hải quan cho người dân và doanh nghiệp, Đảng ủy đã chỉ đạo gắn Chỉ thị 05-CT/TW vào thực hiện các nhiệm vụ của công chức và trách nhiệm của người đứng đầu; nếu đơn vị nào để xảy ra sai phạm, thì người đứng đầu đơn vị, chi bộ phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Lãnh đạo Cục.

Về công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bên cạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Cục Hải quan đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua các hình thức như: tuyên truyền lồng ghép với tin bài, phóng sự về hoạt động hải quan trên trang web Cục Hải quan, Báo Hải quan, Báo Quảng Bình, Đài truyền hình; tuyên truyền thông qua việc xây dựng, công nhận các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến, thông qua khen thưởng, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã góp phần lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên, công chức và người lao động Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Như vậy, có thể nói, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05-CT/TW đã được Đảng bộ Cục Hải quan thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc, sâu rộng và hiệu quả; đưa vào các chương trình hành động, phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là các công việc khó, quan trọng, nhạy cảm, các thủ tục liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Qua việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, đã góp phần lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, công chức, người lao động, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Tin liên quan

Mạnh tay với việc vi phạm qua loại hình tạm nhập tái xuất
Ngành Hải quan đang triển khai quyết liệt và sẽ tiếp tục có những biện pháp mạnh tay hơn nữa với những hành vi vi...
Lễ kết nghĩa giữa Đoàn cơ sở Cục Hải quan và Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình
Thiết thực chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), nhằm tăng cường chất lượng phong...
Quy trình mới trong cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1308/QĐ-BTC ban hành Quy trình cấp và quản lý bảo...
Nền tảng vững chắc cho hiện đại hóa
Một quan điểm quan trọng được đặt ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính...
Phiên bản HS 2012 chính thức có hiệu lực
Theo thông cáo báo chí của WCO, danh mục phân loại hàng hoá HS 2012 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2012. Danh...
Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Hội Cựu chiến binh cơ quan Tổng cục Hải quan
Ngày 13/6/2012, Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan TCHQ đã tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ (2009 -2013) tại...
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2012
1. Đánh giá chung Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của cả...