Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, chiều ngày 15/12, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn về công tác quản lý tài sản và các chế độ chính sách liên quan đến công chức và người lao động.

Đọc thêm...

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực và khả năng xử lý tình huống trong công tác tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan cho cán bộ công chức, đảm bảo việc thực hiện thống nhất các quy định đối với hai nhiệm vụ này trong toàn Cục, ngày 11/12/2020, Phòng Nghiệp vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan năm 2020 tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình cho 24 công chức là Lãnh đạo phụ trách và công chức thừa hành.

Đọc thêm...

Ngày 07/12/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình “Giao lưu - Biểu dương tập thể, cá nhân nữ điển hình trong các phong trào thi đua, cuộc vận động” nhằm tôn vinh 9 tập thể và 47 cá nhân nữ có thành tích xuất sắc.

Đọc thêm...

Nhằm nắm bắt, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), ngày 01/12/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và Hội nghị Đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2020 với sự tham gia của hơn 130 doanh nghiệp hoạt động XNK qua địa bàn cùng đại diện các lực lượng chức năng: Biên phòng, Kiểm dịch,…

Đ/c Hoàng Văn Hiển phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị đối thoại, đồng chí Hoàng Văn Hiển – Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hết sức chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid 19 và các đợt mưa lũ lớn xảy ra liên tiếp tại khu vực miền Trung thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị hữu quan đã quan tâm, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần cởi mở, các doanh nghiệp tham gia Hội nghị trao đổi thẳng thắn một số bất cập, khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách thủ tục Hải quan, thủ tục thuế; những kiến nghị, đề xuất, cũng như những chia sẻ khó khăn của cả phía Hải quan và Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã trả lời, giải đáp thỏa đáng các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi vướng mắc

Cũng trong Hội nghị này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan; Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul; Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về kinh doanh hàng miễn thuế; Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; Thông tư số 19/2020/TT-BCT ban hành ngày 14/8/2020 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, và Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử.

Thông qua Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2020, cộng đồng doanh nghiệp và các lực lượng chức năng cũng đã đánh giá cao thái độ phục vụ của công chức Hải quan tỉnh Quảng Bình trong quá trình tiếp xúc, giải quyết thủ tục, theo đó đã tăng cường mối quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Sau Hội nghị đối thoại, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình cũng đã lồng ghép, kết hợp tổ chức Hội nghị Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2020.

Năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tích cực lựa chọn, tìm kiếm các doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động XNK qua địa bàn, chấp hành tốt pháp luật hải quan để mời ký kết quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Qua đó, căn cứ kết quả hoạt động và mối quan hệ tốt đẹp giữa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý, Lãnh đạo Cục đã quyết định lựa chọn và mời doanh nghiệp ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của các doanh nghiệp hoạt động XNK qua địa bàn, qua đó tuyên truyền rộng rãi và thu hút sự tham gia của cộng động doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ký kết quan hệ đối tác với Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý

Việc ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp được bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật hải quan; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi đúng quy định của pháp luật về hải quan, tự giác tuân thủ pháp luật và ngăn ngừa vi phạm pháp luật hải quan; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan, minh bạch hóa hoạt động hải quan và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; nâng cao năng lực hợp tác của doanh nghiệp với cơ quan hải quan.

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020. Để quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Với nhiều điểm mới, hai văn bản này có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hoạt động thực thi pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước. Để triển khai thực hiện thống nhất quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định trong toàn ngành, ngày 25/11/2020, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến. 

 Hình ảnh buổi tập huấn tại điểm cầu Hải quan Quảng Bình

Việc ban hành Luật Quản lý thuế năm 2019 đã đảm bảo tính kế thừa những quy định vẫn còn giá trị thực hiện của Luật Quản lý thuế năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2012, đồng thời, bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới, cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với cam kết quốc tế trong quy trình hội nhập quốc tế. Theo đó, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP được ban hành là cần thiết nhằm quy định chi tiết 28 Điều, khoản, điểm của Luật Quản lý thuế (ngoại trừ nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan).

Hội nghị đã tập trung giới thiệu các nội dung mới của Luật Quản lý thuế và Nghị định. Luật Quản lý thuế gồm 152 điều, được bố cục thành 17 chương (trong đó được bổ sung thêm 3 chương mới là chương II, chương X và chương XII). Trong đó, nhấn mạnh những nội dung sửa đổi bổ sung chủ yếu của Luật Quản lý thuế liên quan đến hải quan như: Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1, Điều 2); những hành vi bị cấm trong quản lý thuế để đảm bảo công khai, minh bạch bình đẳng và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế (Điều 6); bổ sung quy định về nhiệm vụ quyền hạn cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác quản lý thuế (Điều 21, Điều 22); thủ tục khai thuế, tính thuế (Chương IV); ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 52); thời hạn nộp thuế (Điều 55); xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế (Điều 59); xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Điều 60); hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh (Điều 66);....

Mục tiêu của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng tới văn bản luật có tính thực tiễn cao, bao quát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan liên quan, cũng như quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế. Đồng thời tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế, trong đó có việc áp dụng rộng rãi và phổ biến quản lý thuế điện tử, giao dịch điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đặc biệt, tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế thực hiện nghiêm quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế theo quy định pháp luật, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tin liên quan

Thủ tục hải quan đối với hành lý xách tay, ký gửi cùng chuyến và không cùng chuyến của người nhập cảnh đường hàng không
- Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Người nhập cảnh khai báo và nộp hồ sơ hải quan trong trường...
Doanh nghiệp lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa để buôn lậu
Ngày 9/5 vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Tổng cục Hải quan vụ việc một doanh nghiệp lợi dụng chính...
Ngành Hải quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành...
Chi cục HQCK Cảng Hòn La - Chặng đường 15 năm hình thành và phát triển
Sông Gianh – một địa danh lịch sử nổi tiếng, xưa kia một thời là ranh giới phân tranh Trịnh - Nguyễn, diễn ra bao...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổng kết công tác năm 2016
năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu – Trưởng ban Nội...
Đo thời gian giải phóng hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo
Năm 2014, Hải quan Việt Nam chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) và Cơ chế một cửa...