Xác định công tác tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thời gian qua, cùng với đề án đào tạo chung của toàn ngành, Cục Hải quan Quảng Bình đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan.

Đọc thêm...

Ngày 14/4/2021, Trường Hải quan Việt Nam có Thông báo số 173/TB-THQVN về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021.

Để giúp thí sinh dự thi nắm bắt đầy đủ các thông tin liên quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình niêm yết và thông báo công khai nội dung Công văn trên.

(Xem chi tiết tại Công văn đính kèm bên dưới).

Lưu ý: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin về kỳ thi tại các trang thông tin của Trường Hải quan Việt Nam (https://truonghaiquan.edu.vn/), Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn), Báo Hải quan online (https://haiquanonline.com.vn).

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH

Văn bản đính kèm
FileGhi chúFile size
Download this file (173-HQVN.signed.pdf)Tải file văn bản tại đây 5182 Kb

Ngày 06/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức TCHQ năm 2021 ban hành Công văn số 04/TCHQ-HĐTTCC về việc triển khai thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, trong đó làm rõ một số nội dung thí sinh quan tâm tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 (về thời hạn chứng chỉ ngoại ngữ, địa điểm nộp hồ sơ, việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học…)

Để giúp các thí sinh nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình niêm yết và thông báo công khai nội dung Công văn trên.

(Xem chi tiết tại Công văn đính kèm bên dưới).

Đầu mối liên hệ:

- Hội đồng thi tuyển Tổng cục Hải quan: Số máy 024-39440833, máy lẻ 9232 hoặc 8203.

- Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình (Bộ phận TCCB): Số điện thoại 0232.3.822929

Văn bản đính kèm
FileGhi chúFile size
Download this file (04-TCHQ-HDTTCC.PDF)Tải file văn bản tại đây 3713 Kb

Ngày 20/3/2021, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo ban hành Quyết định số 18/QĐ-HQCL về việc khoanh tiền nợ thuế đối với 02 người nộp thuế, cụ thể:

1. Công ty TNHH Quý Lợi, MST: 2901210609, địa chỉ kinh doanh: Số 03 khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; tổng số tiền thuế được khoanh nợ: 64.810.487 đồng.

2. Công ty TNHH Nam Phú, MST: 3200136772, địa chỉ kinh doanh: Đường chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; tổng số tiền thuế được khoanh nợ: 164.150.467 đồng.

Căn cứ quy định tại tại điểm b, khoản 2, điều 15 Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình công khai, đăng tải Quyết định nêu trên trên Trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

(Chi tiết xem tại bản mềm Quyết định đính kèm)

Văn bản đính kèm
FileGhi chúFile size
Download this file (QD18-Khoanhno-Chalo.pdf)Tải file QĐ tại đâyQĐ 18-QĐ-HQCL248 Kb

Thoigiandiadiem1Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/02/2021 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, ngày 15/3/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1190/TCHQ-TCCB về việc thông báo tuyển dụng,

Để giúp người có nguyện vọng đăng ký dự tuyển nắm bắt đầy đủ về điều kiện, yêu cầu, thời gian, địa điểm, trình tự thủ tục và các thông tin tuyển dụng khác, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình niêm yết và thông báo công khai nội dung Công văn trên. Cụ thể như sau:

1. Thông tin tuyển dụng

Xem chi tiết tại Công văn đính kèm ở dưới

2. Thông tin về đầu mối của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

- Văn phòng Cục (Bộ phận TCCB): Số điện thoại 0232.3.822929

- Cán bộ tiếp nhận thông tin: Nguyễn Hồng Anh, công chức Văn phòng Cục HQQB.

Văn bản đính kèm
FileGhi chúFile size
Download this file (1190-TCHQ-TCCB.PDF)1190-TCHQ-TCCBThông báo tuyển dụng13239 Kb

Tin liên quan

Viết về người chiến sĩ Hải quan
Các anh, những người chiến sĩ Hải quan canh giữ nền kinh tế của đất nước, luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm...
Hướng dẫn giám sát gỡ bỏ tem “VIETNAM DUTY NOT PAID”
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4495/TCHQ-GSQL hướng dẫn xử lý tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” đã được dán lên...
Chi cục HQCK Cà Roòng phối hợp tuyên truyền, phòng chống vi phạm pháp luật qua biên giới
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật của ngành Hải quan, Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hải quan – Biên...
Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc tiếp và làm việc với Tổng cục trưởng Hải quan Nhật Bản
Ngày 14/2/2012, Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc đã tiếp và làm việc với Tổng cục trưởng Hải...
Phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 55 viên ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cà Roòng
Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 09/03/2015, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng, lực lượng Hải quan (Đội...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổ chức giao ban định kỳ tháng 7
Ngày 11/7/2016, tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị giao...
Chi cục HQCK Cha Lo triển khai Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
“Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2011, được sửa đổi một số...