(HQ Online)- Báo Hải quan đã trao đổi với Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) về những vướng mắc của Hải quan Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan theo những quy định mới của Luật Hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: T.TRANG Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: T.TRANG

Hải quan Hà Nội vướng mắc về việc thông báo cho Cục Thuế nội địa với hàng hóa XK có nguồn gốc trong nước hoặc Chi cục Hải quan đối với hàng XK có nguồn NK, Hải quan Hà Nội cho rằng, việc thông báo này chưa có hướng dẫn về thông tin phải cung cấp, hơn nữa nếu việc chỉ để cho Chi cục cung cấp bằng bản giấy cho các đơn vị liên quan dễ thất lạc, không tập trung. Do đó, đơn vị này đề xuất, đối với hệ thống thông quan tự động tập trung, số liệu tờ khai đã có trên hệ thống, đề nghị Tổng cục Hải quan có File tổng hợp tờ khai hủy và thông báo trên mạng, đồng thời gửi các đơn vị và Tổng cục Thuế để thông báo trên toàn quốc, như vậy mới không sử dụng được tờ khai đã hủy. Nếu không tổng hợp tập trung được, đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn về tiêu chí cung cấp để thống nhất thực hiện.

Trước đề nghị này, đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết sẽ tiếp thu và đưa đề xuất này vào trong quy trình thực hiện.

Đối với vướng mắc tại Điều 34 về trường hợp tờ khai NK không đủ điều kiện NK theo kết luận của cơ quan chuyên ngành buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy. Theo Hải quan Hà Nội, tờ khai nhập không thuộc đối tượng thông quan của Điều 34, nếu không thông quan thì hệ thống sẽ treo tờ khai chưa hoàn thành việc xử lý.

Ghi nhận vướng mắc này, Cục Giám  sát quản lý về hải quan cho biết, Cục sẽ hướng dẫn tại quy trình tình huống này theo 2 hướng: Hướng thứ nhất, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện hủy tờ khai. Hướng thứ hai, cơ quan Hải quan sẽ chuyển xử lý thủ công.

Vướng mắc tại Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, Hải quan Hà Nội đề nghị có hướng dẫn, có lộ trình cụ thể để DN đáp ứng được yêu cầu tại Điều 50. Bởi đối với các trường hợp là chủ địa điểm thu gom hàng lẻ, chủ kho hàng không kéo dài sẽ không đáp ứng được theo Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP  quy định về Người khai hải quan là chủ hàng hóa hoặc Đại lý hải quan. Trả lời vướng mắc này, Cục Giám  sát quản lý về Hải quan cho biết, trong trường hợp trên cần hiểu rằng, người khai hải quan chính là người vận chuyển.

Riêng vướng mắc của Hải quan Hà Nội về quy định thông báo cơ sở gia công, SXXK đối với DN, tổ chức cá nhân thực hiện lần đầu. Đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan giải thích, “Lần đầu” được hiểu là lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, trường hợp DN có giai đoạn không thực hiện loại hình gia công, SXXK thì thực hiện thông báo cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất.

Vướng về nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực NK thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan Thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 34 Nghị định 187/2013/NĐ-CP và Điểm d Khoản 4 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC chỉ quy định đối với phế liệu, phế phẩm, phế thải nằm trong định mức sử dụng. Hải quan Hà Nội cho rằng, giữa quy định tại Điều 64, Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC và Điều 34 Nghị định 187/2013/NĐ-CP là chưa rõ. Theo đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan, Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định về nguyên tắc nên không mâu thuẫn với nội dung tại Điều 64, Điều 103 Thông tư 38.

Cục Hải quan Hải Phòng vướng mắc trong thực hiện quy định tại Điều 20 Thông tư 38/TT-BTC về khai bổ sung hồ sơ hải quan, căn cứ 3 ngày kể từ ngày đưa vào khu vực giám sát dựa vào chứng từ gì để chứng minh (vì theo quy trình thì hàng hoá XK không phải thực hiện thủ tục tại giám sát cổng cảng). Nếu quá 3 ngày người khai hải quan không thực hiện việc sửa thông tin trên tờ khai hải quan thì có bị xử phạt hay không? Thực tế, quy định này đang mâu thuẫn với việc xử phạt theo quy định tại Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP về vi phạm thời hạn làm thủ tục hải quan.

Giải đáp vướng mắc này, đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, cơ quan Hải quan căn cứ vào ngày xác nhận hàng qua khu vực giám sát để thực hiện thủ tục tại giám sát cổng cảng. Đối với vướng mắc về xử phạt theo quy định tại Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP về vi phạm thời hạn làm thủ tục hải quan. Cục Giám sát quản lý về hải quan ghi nhận và sẽ có ý kiến khi sửa Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

Quy định tại Điểm a.4 Khoản 3 Điều 20: Trường hợp tờ khai hải quan hàng hóa XK đã được thông quan, hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát… người khai hải quan nộp văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, phương tiện vận tải của hãng vận chuyển hoặc nộp văn bản thay đổi cửa khẩu xuất của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan Hải quan. Nhưng đối với trường hợp tờ khai hải quan hàng hóa XK đã được thông quan chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan thì quy định không chỉ rõ người khai hải quan nộp văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất của cơ quan nào hay của chính người khai hải quan.

Trả lời vướng mắc này, theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, trong trường hợp này, thống nhất văn bản thông báo là của hãng vận chuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền. Tại Thông tư 38/2015/TT-BTC chỉ quy định chung để phù hợp cho tất cả các trường hợp (ví dụ: Trường hợp vận chuyển đường bộ, doanh nghiệp tự vận chuyển).

Hải quan Quảng Ninh vướng mắc không biết thực hiện theo quy định nào trong quá trình thực hiện Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT- BTC về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XK và quy định tại công văn số 8319/BTC-TCT ngày 27-6-2013 và công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18-9-2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa XK qua biên giới đất liền. Trả lời vướng mắc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính theo hướng thực hiện theo Thông tư 38.

Trước vướng mắc của Hải quan Quảng Ninh về trường hợp thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XNK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho rằng, trong trường hợp này, cơ quan Hải quan căn cứ vào hồ sơ hải quan và các quy định của pháp luật hiện hành để xác định.

Đối với vướng mắc tại Khoản 1 Điều 53 (cơ sở xác định hàng hóa XK) và  Khoản 1 Điều 52 Thông tư số  38/2015/TT-BTC quy định việc xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát được thực hiện sau khi hàng hóa đưa vào khu vực kho, bãi, cảng để xếp lên phương tiện vận tải đối với đặc thù của Bến cảng Vạn Gia (cảng nổi, không có cổng cảng, không có kho và doanh nghiệp kinh doanh kho bãi)… Đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, trường hợp của Hải quan Quảng Ninh, Cục báo cáo Bộ để quy định cho các trường hợp đặc thù.

Riêng đối với vướng mắc của Hải quan Quảng Ninh về trường hợp thay đổi địa điểm xuất hàng trong một Chi cục, đơn vị này đã đề xuất, nếu lô hàng đã xuất một phần, công chức tại Địa điểm xuất đầu tiên thực hiện lập biên bản xác nhận số lượng hàng đã XK và bàn giao số lượng còn lại cho hải quan quản lý Điểm xuất hàng khác. Sau khi hàng hóa đã XK hết qua biên giới sang nước NK, công chức giám sát cuối cùng thực hiện xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống. Theo đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục sẽ bổ sung quy định cho phép thay đổi điểm xuất hàng, không thay đổi cửa khẩu xuất và sẽ hướng dẫn cụ thể trong quy trình.

Đại diện Cục Giám sát quản lý về Hải quan cho biết, hiện Cục đang tập hợp và soạn thảo phần trả lời các vướng mắc của Hải quan các tỉnh, thành phố, cộng đồng DN trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn trả lời cụ thể từng vướng mắc của các đơn vị và cộng đồng DN.

Bên cạnh đó, có một số vướng mắc vượt thầm quyền trả lời, Tổng cục Hải quan cần xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính. Một số nội dung sẽ tiếp thu vướng mắc và đưa vào quy trình. Tuy nhiên, những hướng xử lý tại quy trình, Tổng cục sẽ tiếp tục lấy ý kiến cụ thể của Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo Báo Hải quan