Thoigiandiadiem1Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/02/2021 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, ngày 15/3/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1190/TCHQ-TCCB về việc thông báo tuyển dụng,

Để giúp người có nguyện vọng đăng ký dự tuyển nắm bắt đầy đủ về điều kiện, yêu cầu, thời gian, địa điểm, trình tự thủ tục và các thông tin tuyển dụng khác, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình niêm yết và thông báo công khai nội dung Công văn trên. Cụ thể như sau:

1. Thông tin tuyển dụng

Xem chi tiết tại Công văn đính kèm ở dưới

2. Thông tin về đầu mối của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

- Văn phòng Cục (Bộ phận TCCB): Số điện thoại 0232.3.822929

- Cán bộ tiếp nhận thông tin: Nguyễn Hồng Anh, công chức Văn phòng Cục HQQB.

Văn bản đính kèm
FileGhi chúFile size
Download this file (1190-TCHQ-TCCB.PDF)1190-TCHQ-TCCBThông báo tuyển dụng13239 Kb