Trình tự thực hiện

+ Đối với cá nhân, tổ chức:

Thuyền trưởng khai, nộp cho Hải quan cảng các chứng từ theo quy định.

+ Đối với cơ quan Hải quan

Bước 1: Tiếp nhận thông tin.

1. Tiếp nhận thông tin từ cảng Vụ nêu tại điểm 8 phần I kể trên.

2. Chuyển các thông tin đến các đơn vị chức năng khi có yêu cầu và theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục.

Bước 2: Thủ tục hải quan tại cảng nơi tàu nhập cảnh.

1. Hướng dẫn để thuyền trưởng khai, nộp, xuất trình cho Hải quan cảng các chứng từ như đối với tàu biển nhập cảnh nêu tại điểm 1 trên.

2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan.

3. Đóng dấu (Mẫu số 1 dẫn trên) vào bản khai chung; bản khai dự trữ của tàu; bản khai hàng hóa nguy hiểm; bản khai hàng hóa, hành lý của thuyền viên. Riêng đối với bản khai hàng hoá ghi tổng số trang, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và trang cuối của bản khai.

4. Niêm phong bộ hồ sơ gồm: 01 bản khai hàng hoá, 01 phiếu chuyển hồ sơ tàu; giao hồ sơ cho thuyền trưởng để chuyển cho Hải quan cảng nơi tàu xuất cảnh; lưu 01 bản khai hàng hóa (bản sao).

5. Niêm phong kho dự trữ và hầm hàng (nếu có điều kiện và khi cần thiết).

6. Nhập các dữ liệu vào máy vi tính hoặc vào sổ theo dõi.

7. Lưu hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Thủ tục hải quan tại cảng nơi tàu xuất cảnh.

1. Hướng dẫn để thuyền trưởng nộp cho Hải quan cảng bản khai chung (01 bản chính), hồ sơ do Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh chuyển đến.

2. Tiếp nhận bản khai chung và hồ sơ có niêm phong của Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh do thuyền trưởng nộp.

3. Bằng hình thức phù hợp, thông báo ngay tình hình cho Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh về việc tiếp nhận hàng hóa, hồ sơ, đặc biệt trong trường hợp tàu có vi phạm pháp luật hoặc có hiện tượng không bình thường.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Bản khai chung:  01 bản chính;

+  Bản khai hàng hoá (ký, đóng dấu trang đầu và trang cuối): 01 bản chính;

+ Bản khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có): 01 bản chính;

+ Bản khai dự trữ của tàu: 01 bản chính;

+ Danh sách thuyền viên: 01 bản chính;

+ Danh sách hành khách (nếu có): 01 bản sao;

+ Bản khai hành lý của thuyền viên: 01 bản chính.

Trường hợp tàu có chuyên chở hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng, hàng hóa quá cảnh, hàng trung chuyển thì yêu cầu thuyền trưởng nộp thêm bản khai hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyểnkhi làm thủ tục nhập cảnh cho tàu.

Trường hợp cần thiết thì công chức hải quan được yêu cầu thuyền trưởng xuất trình các chứng từ sau:

+ Nhật ký hành trình tàu.

+ Sơ đồ hàng xếp trên tàu.

+ Các chứng từ có liên quan đến hàng hóa đang vận chuyển trên tàu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp nhận

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Phiếu hồ sơ chuyển cảng: Quyết định 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình về thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

- Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Quyết định 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình về thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

Tin liên quan

Hội nghị công tác PCMT 06 tháng đầu năm 2014 và ký kết Kế hoạch phối hợp 04 lực lượng HQ-CA-BP-CSB
Chiều ngày 27/6/2014, tại Trụ sở Đội tàu thuộc Đội KSHQ, Đội Kiểm soát thay mặt các lực lượng tổ chức Hội...
Đội Kiểm soát Hải quan hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy 2014"
Trước tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới ma...
Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức:  Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập địa...
Thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu
- Trình tự thực hiện:  + Người khai hải quan thực hiện:  Trên cơ sở đăng ký chuyển cửa khẩu được cơ quan hải...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi
Chăm sóc, bồi dưỡng và phát triển cả về tâm hồn lẫn thể chất cho trẻ em là nhiệm vụ chung của mọi người, mọi...
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc thăm và làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Cục Hải quan các tỉnh Miền Trung, ngày 19/02/2012 đồng chí Tổng cục...