CBCC Hải quan Chi cục Bắc Hà Nội hướng dẫn thủ tục cho DN. CBCC Hải quan Chi cục Bắc Hà Nội hướng dẫn thủ tục cho DN. Trước ý kiến của Ủy ban Tài chính- Ngân sách và đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, theo đó đề nghị quy định cụ thể hơn về phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK, tránh tình trạng luật khung, luật ống... Sau khi thống nhất ý kiến các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính về vấn đề này.

Khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật Quản lý thuế đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2a điều 6, khoản 3a Điều 8 Luật Quản lý thuế về quyền của người nộp thuế được yêu cầu cơ quan Hải quan và cơ quan Hải quan có trách nhiệm: thực hiện phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng luật khung, luật ống theo ý kiến của Ủy ban Tài chính- Ngân sách và đại biểu Quốc hội, Tổng cục Hải quan đã gạch bỏ cụm từ  “theo quy định của Chính phủ”. Theo đó, nội dung sửa cụ thể như sau:

“Yêu cầu cơ quan Hải quan phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK; giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá XNK”.

“Cơ quan Hải quan có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế thuế; phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hoá XNK theo quy định của Chính phủ”.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ bổ sung thêm 1 điều (điều 35A) với nội dung quy định về thẩm quyền, thủ tục, điều kiện phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ và các quy định về trách nhiệm của người khai hải quan, của cơ quan Hải quan và thời hạn hiệu lực áp dụng văn bản xác định mã số, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan (các nội dung này được hoàn thiện lại trên cơ sở các nội dung dự kiến quy định tại dự thảo Nghị định. Nội dung Điều 35A cụ thể như sau:

“ Bổ sung điều 35A: Phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa XNK như sau:

1. Để thực hiện phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa XNK, tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ bao gồm cả mẫu hàng hóa (nếu có) đến cơ quan Hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính .

2. Cơ quan Hải quan căn cứ quy định của pháp luật về phân loại, xác định trị giá hải quan, xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK, cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan, thông tin thu thập, cập nhật và hồ sơ do tổ chức, cá nhân cung cấp để có văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK do tổ chức, cá nhân yêu cầu phân loại trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa XNK.

3. Cơ quan hải quan có trách nhiệm bảo mật các thông tin do tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp .

4. Trừ trường hợp có sự thay đổi về chính sách, pháp luật, hoặc trị giá giao dịch, văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK có hiệu lực trong thời hạn tối đa là 3 năm kể từ ngày cơ quan Hải quan có văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK đó.” 

Theo Hải quan Online.

Tin liên quan

Công đoàn CS Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hưởng ứng cuộc thi viết về người cán bộ công chức
Công đoàn CS Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hưởng ứng cuộc thi viết về người cán bộ công chức “Trung thành, sáng...
Đại hội Chi bộ Chi cục HQCK Cha Lo lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2017
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ; xây dựng Đảng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh,...
Chi bộ Chi cục HQCK Cảng Hòn La tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2015
Được sự nhất trí của Đảng uỷ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, ngày 26/4/2013, Chi bộ Chi cục HQCK Cảng Hòn La đã tổ...
Đoàn thanh niên Hải quan Quảng Bình ra quân hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện”
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Kế hoạch...
Hải quan cửa khẩu Cha Lo – Na Phàu kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào
Nhằm thiết thực chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2012”, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ...
Thông báo về việc áp dụng biện pháp chống phá giá
Ngày 06/10/2014 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14087/BTC-TCHQ về việc áp dụng thuế chống phá giá đối với một số...
Đội Kiểm soát Hải quan tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 24/01/2018, Đội Kiểm soát Hải quan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm...